Cổ phiếu OTC SBC

TIN BÁN Công ty Cổ phần Vận tải và Giao nhận bia Sài Gòn

Giá:
22 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
400
Số lượt xem:
182
Ngày đăng tin:
11/01/2019
Người đăng:
Số điện thoại:
0903924792
Ngày tham gia:
11/01/2019
Nơi giao dịch:
TP Hồ Chí Minh
Nội dung:   


mua ban thien chi nhanh gon song phang

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)
Mã CP Giá KL Thời gian
MUA   SBC 14,500 20,000 13/11