Cổ phiếu OTC GATEXIM

TIN MUA CTCP May Sài Gòn 3

Giá:
22,500 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
100,000
Số lượt xem:
253
Ngày đăng tin:
13/11/2019
Người đăng:
Số điện thoại:
0981716777
Ngày tham gia:
07/02/2017
Nơi giao dịch:
Toàn quốc
Nội dung:   


mua cổ phiếu GATEXIM nghiêm túc, có mua lô nhỏ, liên hệ 0981.716.777

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)
Mã CP Giá KL Thời gian
MUA   GATEXIM 22,500 100,000 13/11