Cổ phiếu OTC MKP

TIN MUA CTCP Hoá Dược Phẩm Mekophar

Giá:
100,000 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
200,000
Số lượt xem:
250
Ngày đăng tin:
13/11/2019
Người đăng:
Số điện thoại:
0981716777
Ngày tham gia:
07/02/2017
Nơi giao dịch:
Toàn quốc
Nội dung:   


mua cổ phiếu MKP nghiêm túc, có mua lô nhỏ, liên hệ 0981.716.777

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)
Mã CP Giá KL Thời gian
MUA   MKP 100,000 200,000 13/11