Cổ phiếu OTC TANISUGAR

TIN MUA CTCP Mía đường Tây Ninh

Giá:
0 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
100,000
Số lượt xem:
79
Ngày đăng tin:
19/11/2018
Người đăng:
Số điện thoại:
0981716777
Ngày tham gia:
07/02/2017
Nơi giao dịch:
Toàn quốc
Nội dung:   


mua cổ phiếu TANISUGAR nghiêm túc, có mua lô nhỏ, liên hệ 0981.716.777

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)
Mã CP Giá KL Thời gian
MUA   TANISUGAR 0 100,000 08:56