Cổ phiếu OTC 2TCORP

TIN MUA CTCP Kỹ thuật Công trình Việt Nam

Giá:
25,000 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
200,000
Số lượt xem:
324
Ngày đăng tin:
13/11/2019
Người đăng:
Số điện thoại:
0981716777
Ngày tham gia:
02/07/2017
Nơi giao dịch:
Toàn quốc
Nội dung:   


mua cổ phiếu 2TCORP nghiêm túc, có mua lô nhỏ, liên hệ 0981.716.777

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)
Mã CP Giá KL Thời gian
MUA   2TCORP 25,000 200,000 13/11