Cổ phiếu OTC COMA2

TIN MUA CTCP Cơ khí Xây dựng số 2 Hà Bắc

Giá:
0 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
200,000
Số lượt xem:
271
Ngày đăng tin:
21/10/2019
Người đăng:
Số điện thoại:
0981716777
Ngày tham gia:
02/07/2017
Nơi giao dịch:
Toàn quốc
Nội dung:   


mua cổ phiếu COMA2 nghiêm túc, có mua lô nhỏ, liên hệ 0981.716.777

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)
Mã CP Giá KL Thời gian
MUA   COMA2 0 200,000 09:00