Cổ phiếu OTC COMIFOOD

TIN MUA CTCP Lương Thực Thực Phẩm Colusa-Miliket

Giá:
18,000 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
600,000
Số lượt xem:
202
Ngày đăng tin:
16/09/2019
Người đăng:
Số điện thoại:
0981716777
Ngày tham gia:
02/07/2017
Nơi giao dịch:
Toàn quốc
Nội dung:   


mua cổ phiếu COMIFOOD nghiêm túc, có mua lô nhỏ, liên hệ 0981.716.777

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)
Mã CP Giá KL Thời gian
MUA   COMIFOOD 18,000 600,000 08:47