Cổ phiếu OTC DAGARCO

TIN MUA CTCP May Đáp Cầu

Giá:
0 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
200,000
Số lượt xem:
285
Ngày đăng tin:
13/11/2019
Người đăng:
Số điện thoại:
0981716777
Ngày tham gia:
02/07/2017
Nơi giao dịch:
Toàn quốc
Nội dung:   


mua cổ phiếu DAGARCO nghiêm túc, có mua lô nhỏ, liên hệ 0981.716.777

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)
Mã CP Giá KL Thời gian
MUA   DAGARCO 0 200,000 13/11