Cổ phiếu OTC OSVP

TIN MUA CTCP OSEVEN

Giá:
0 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
200,000
Số lượt xem:
179
Ngày đăng tin:
26/08/2019
Người đăng:
Số điện thoại:
0981716777
Ngày tham gia:
02/07/2017
Nơi giao dịch:
Toàn quốc
Nội dung:   


mua cổ phiếu OSVP nghiêm túc, có mua lô nhỏ, liên hệ 0981.716.777

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)
Mã CP Giá KL Thời gian
MUA   OSVP 0 200,000 08:58