Cổ phiếu OTC SABETRAN

TIN MUA CTCP vận tải và Giao nhận Bia Sài Gòn

Giá:
27,000 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
300,000
Số lượt xem:
173
Ngày đăng tin:
23/04/2019
Người đăng:
Số điện thoại:
0981716777
Ngày tham gia:
02/07/2017
Nơi giao dịch:
Toàn quốc
Nội dung:   


mua cổ phiếu SABETRAN nghiêm túc, có mua lô nhỏ, liên hệ 0981.716.777

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)
Mã CP Giá KL Thời gian
MUA   SABETRAN 27,000 300,000 08:56