Cổ phiếu OTC THEPHACO

TIN MUA CTCP Dược - Vật tư Y tế Thanh Hóa

Giá:
0 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
100,000
Số lượt xem:
178
Ngày đăng tin:
26/08/2019
Người đăng:
Số điện thoại:
0981716777
Ngày tham gia:
02/07/2017
Nơi giao dịch:
Toàn quốc
Nội dung:   


mua cổ phiếu THEPHACO nghiêm túc, có mua lô nhỏ, liên hệ 0981.716.777

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)
Mã CP Giá KL Thời gian
MUA   THEPHACO 0 100,000 08:58