Cổ phiếu OTC TTPC

TIN MUA CTCP Đầu tư Kiến trúc Xây dựng Toàn Thịnh Phát

Giá:
9,500 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
600,000
Số lượt xem:
311
Ngày đăng tin:
13/11/2019
Người đăng:
Số điện thoại:
0981716777
Ngày tham gia:
02/07/2017
Nơi giao dịch:
Toàn quốc
Nội dung:   


mua cổ phiếu TTPC nghiêm túc, có mua lô nhỏ, liên hệ 0981.716.777

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)
Mã CP Giá KL Thời gian
MUA   TTPC 9,500 600,000 13/11