Cổ phiếu OTC PPHC

TIN MUA Tổng CTCP Phong Phú

Giá:
21,000 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
600,000
Số lượt xem:
190
Ngày đăng tin:
16/10/2019
Người đăng:
Số điện thoại:
0981716777
Ngày tham gia:
02/07/2017
Nơi giao dịch:
Toàn quốc
Nội dung:   


mua cổ phiếu PPHC nghiêm túc, có mua lô nhỏ, liên hệ 0981.716.777

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)
Mã CP Giá KL Thời gian
MUA   PPHC 21,000 600,000 09:28