Cổ phiếu OTC PCC1

TIN MUA CTCP Xây lắp diện 1

Giá:
20,800 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
600,000
Số lượt xem:
263
Ngày đăng tin:
23/08/2019
Người đăng:
Số điện thoại:
0981716777
Ngày tham gia:
02/07/2017
Nơi giao dịch:
Toàn quốc
Nội dung:   


mua cổ phiếu PCC1 nghiêm túc, có mua lô nhỏ, liên hệ 0981.716.777

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)
Mã CP Giá KL Thời gian
MUA   PCC1 20,800 600,000 08:28