Cổ phiếu OTC PVHN

TIN MUA Công ty CP xăng dầu dầu khí Hà Nội

Giá:
2,800,000 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
100,000
Số lượt xem:
158
Ngày đăng tin:
14/11/2018
Người đăng:
Số điện thoại:
0903499797
Ngày tham gia:
02/11/2018
Nơi giao dịch:
Toàn quốc
Nội dung:   


Mua nghiên túc liên hệ ngay 0912422208

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)