Cổ phiếu OTC

TIN BÁN

Giá:
50,000 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
100,000
Số lượt xem:
232
Ngày đăng tin:
21/05/2018
Người đăng:
Số điện thoại:
0943623886
Ngày tham gia:
05/21/2018
Nơi giao dịch:
Hà Nội
Nội dung:   


Thiện chí bán,có tách lẻ Lh: 0943.623.886

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)
Mã CP Giá KL Thời gian