Cổ phiếu OTC

TIN MUA

Giá:
18,700 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
40,000
Số lượt xem:
220
Ngày đăng tin:
09/09/2017
Người đăng:
Số điện thoại:
0868222223
Ngày tham gia:
09/09/2017
Nơi giao dịch:
TP Hồ Chí Minh
Nội dung:   


toi can mua lh 0973111116

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)
Mã CP Giá KL Thời gian